สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

กฎระเบียบที่ควรทราบและข้อพึงระวัง

กฎระเบียบที่ควรทราบและข้อพึงระวัง

1. รายละเอียดในการประมูลรถยนต์ อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
2. โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง/เลขตัวถัง/เลขไมล์และสภาพรถยนต์ก่อนประมูล เนื่องจากเป็นรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว จึงมีความแตกต่างกันไปตามสภาพ และการประมูลเป็นการขายตามสภาพในวันประมูล ไม่มีการรับประกันใดๆทั้งสิ้น โดยผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดสภาพจากรถจริง ตามกำหนดวันตรวจสภาพรถยนต์ที่บริษัทฯกำหนด
3. บริษัทฯ จะแจ้งระยะทางการใช้รถ (เลขไมล์) ตามตัวเลขที่แสดงอยู่ในหน้าปัดรถ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ระยะทางการใช้รถ (เลขไมล์) มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ผู้ประมูลสินค้าได้จะต้องชำระเงินมัดจำค่าสินค้า 10% ในวันประมูล ส่วนที่เหลือ 90% ต้องชำระภายใน 3 วัน 
6. รถทุกคันต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 1 เดือน โดยนับจากวันที่ผู้โอนประทับตราลงในชุดโอน หากเกิน 1 เดือน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเรื่องการโอน
7. ผู้ประมูลควรศึกษาใบตรวจสภาพรถที่ตัวรถก่อนประมูล
8. คำจำกัดความของ “รถอุทกภัย” (รถน้ำท่วม)
              8.1.  รถจมน้ำจนถึงระดับที่นั่ง
              8.2.  รถที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่จมลงไปในน้ำลึก
              8.3.  รถที่ระบบไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากน้ำท่วม
              8.4.  หรืออื่นใดที่ถูกกำหนดโดยบริษัทฯ

 

ข้อมูลใบตรวจสภาพรถยนต์

ข้อกำหนดในการตรวจสภาพรถยนต์


1. วัตถุประสงค์
บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำใบตรวจสภาพรถยนต์เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น เป็นแนวทางในการตัดสินใจประมูลรถยนต์ อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความเป็นมาตรฐานและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประมูล

2. การตรวจสภาพรถยนต์
2.1. รถที่นำมาประมูลทุกคันต้องผ่านการตรวจสภาพจากช่างผู้ชำนาญการของบริษัทฯ
2.2. ผลของการตรวจสภาพไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ยกเว้นบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
2.3. ผลการตรวจสภาพรถยนต์ ใช้สำหรับในการประมูล/ซื้อ-ขาย ในลานประมูล ของบริษัทสหเครนเท่านั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม
2.4. การตรวจสภาพรถยนต์ เป็นการตรวจที่ตรวจด้วยสายตาเท่าที่จะมองเห็นได้ โดยตรวจทั้งภายนอกรอบๆรถ และภายในตัวรถ เท่านั้น ดังนั้นสภาพของเครื่องยนต์หรือการถอดชิ้นส่วนหรืออะไหล่บางชิ้นออกไป จะไม่นำมารวมกับการให้เกรดของรถ
2.5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความแตกต่างใดๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับมาตรฐานในการตรวจสภาพรถระหว่างการประมูล

3. มาตรฐานคุณภาพและสัญลักษณ์
การให้เกรดรถถือตามสภาพดังนี้ :
*A* รถที่มีสภาพโดยรวมดีมาก
*B* รถที่มีสภาพโดยรวมดี
*C* รถที่มีสภาพโดยรวมปานกลาง
*D* รถที่มีสภาพโดยรวมแย่
รถที่ประสบอุบัติเหตุ บริษัทจะไม่กำหนดเกรดให้

ข้อกำหนดในการให้เกรดรถ จักรยานยนต์

*A* รถสวยสภาพเดิม

*B* รภสวยวิ่งน้อย สภาพเดิม

*C* รถที่มีการปรับเปลื่ยนสภาพเล็กน้อย

*D* รถดัดแปลงสภาพ เช่น ท่อ แคร๊งสายพาน เครื่องยนต์ เฟรม เสียหายมาก

*E* ดัดแปลงสภาพทั้งคัน

*S* รถซาก อุบัติเหตุ


4. คำจำกัดความของ “รถที่ประสบอุบัติเหตุ” ที่บริษัทฯ ไม่กำหนดเกรด

4.1. รถที่เคยเปลี่ยนโครงสร้างและคานล่าง
4.2. รถที่ถูกการซ่อมแซมหรือถูกเปลี่ยนส่วนพื้นของรถ, ผนังรถ,บังโคลนด้านใน,หลังคาที่เสียหายหนัก,
4.3. ปีกบันไดล่างของรถมีสัญลักษณ์
4.4. ส่วนอื่นใดๆ ที่บริษัทฯกำหนดในการตรวจสภาพ

5. สัญลักษณ์ที่บ่งบอกลักษณะของรถ
*S* รถที่เคยซ่อมมีรอยขูดขีด
*D* รถที่เคยซ่อมมีรอยบุบ
*W* รถที่เคยซ่อมมีรอยคลื่น
*R* รถที่เกิดความเสียหายมีสนิม
*X* รถเกิดความเสียหายมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่

6. คำจำกัดความของ “รถมีสภาพโดยรวมแย่”
6.1. มีสนิมกัดกร่อนรอบคัน
6.2. ดูสภาพจากไม่นอกไม่สวย (สภาพโดยรวม)
6.3. ดูจากสภาพภายในไม่ดีเท่าควรจะเป็น

7. คำจำกัดความของ “รถอุทกภัย” (รถน้ำท่วม)
7.1. รถจมน้ำจนถึงระดับที่นั่ง
7.2. รถที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่จมลงไปในน้ำลึก
7.3. รถที่ระบบไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากน้ำท่วม
7.4. หรืออื่นใดที่ถูกกำหนดโดยบริษัทฯ
8. คำจำกัดความของ “รถตัดต่อ”
8.1. รถที่นำชิ้นส่วนมากกว่า 1 คันมาประกอบเพื่อให้ได้รถ 1 คัน
8.2. รถที่ถูกตัดแยกชิ้นส่วนออกจากกันแล้วนำมารวมประกอบเพื่อให้กลับมาเป็นรถ
8.3. หรืออื่นใดที่ถูกกำหนดโดยบริษัทฯ

หมายเหตุ : เอกสารใบตรวจสภาพเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ประมูลจะต้องตรวจสภาพด้วยตนเองก่อนประมูล บริษัทฯ จะไม่รับประกันสภาพรถแต่อย่างใด ให้ยึดถือสภาพรถในขณะที่ประมูลเป็นหลัก

หากมีข้อสงสัยในข้อมูลในใบตรวจสภาพรถ กรุณาติดต่อ 033-033871-3 ต่อฝ่ายปฏิบัติการ 361

 

กฎระเบียบการประมูล

กฎระเบียบและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์

ผู้เข้าร่วมประมูล

1.บุคคลธรรมดาต้องบรรลุนิติภาวะ (อายุ 18 ปี ขึ้นไป)
2.นิติบุคคล

รายละเอียดและขั้นตอนการประมูล

1.ผู้ประมูลสามารถตรวจสอบสินค้าได้ในวันเสาร์ก่อนวันประมูล หรือในช่วงเช้าในวันประมูล

2.ผู้ประมูลสามารถรับรายการสินค้าผ่านทาง Internet หรือ แฟกซ์ ก่อนวันประมูล 1 วัน

3.สินค้าทั้งหมดขายตามสภาพ โดยผู้ขาย และโฆษกขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบในข้อผิดพลาดของรายละเอียดของสินค้าและ จำนวนสินค้า รวมถึง
  ไม่มีการรับประกันสภาพสินค้า

4.กรณีผู้ประมูลต้องการขอสินเชื่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อของทาง บริษัทเช่าซื้อ ที่เตรียมไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนวันประมูล 7 วันทำการ
เพื่อยื่นขออนุมัติสินเชื่อ

5.การประมูลทุกครั้งจะถูกบันทึกโดยเทป ซึ่งใช้เป็นหลักฐาน และยืนยันการขาย

6.การปรับราคา จะขึ้นครั้งละ 2,000 บาท หากรถยนต์มีราคาไม่เกิน 50,000 บาท และ ปรับราคาขึ้นครั้งละ 10,000 บาท กรณีเป็นรถยนต์ที่มีราคาเกิน
  50,000 บาทขึ้นไป หรือ 1,000 บาท กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ หรือตามความเหมาะตามมูลค่าของสินค้า

7.ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดคือผู้ที่มีสิทธิ์ในการซื้อ ในกรณีที่มีการโต้แย้ง หรือมีเหตุอันควร โฆษกมีอำนาจตัดสินใจนำรถกลับเข้าประมูลใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง

8.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การตัดสินของผู้ดำเนินการประมูลถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาดในวันประมูล

9.โฆษกสามารถที่จะรอการให้ราคาจากผู้ซื้อสามารถที่จะรับหรือไม่รับราคาประมูลใดๆ และมีสิทธิที่จะถอนการประมูลสินค้ารายการใดๆออกจากการขาย

10.ผู้ชนะการประมูลต้องลงลายมือใน “ใบยืนยันการประมูลรถยนต์ฯ” เอกสารหลักฐานการประมูล และ ติดต่อห้องทะเบียนเพื่อรับผลสรุปการซื้อ และชำระเงิน
ตามข้อ 1 หัวข้อ”การชำระเงินค้าสินค้า”

11.รถยนต์ที่นำออกประมูลขายถือเป็นสินค้าใช้แล้ว คุณภาพไม่สมบูรณ์ จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจความพอใจของผู้ประมูลชื้อเท่านั้น บริษัทฯไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืน
ใดๆ ทั้งสิ้น

12.ผู้ประมูลได้มีหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ และความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงภาระทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ทันทีหลังจาก โฆษกประกาศ "ขาย"


ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.เอกสารประกอบการลงทะเบียน

กรณีบุคคลธรรมดาให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและเซ็นชื่อรับรองสำเนา

-กรณีนิติบุคคล ให้แสดงหนังสือรับรองบริษัทฯ ซึ่งผู้มีสิทธิตามกฎหมายเป็นผู้ออกให้ และ ภ.พ.20, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ
 ภายในกำหนดไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกจนถึงวันที่ทำการประมูลและเซ็นชื่อ-ประทับตราบริษัทฯ รับรองสำเนา

-กรณีบุคคลธรรมดาหรือผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล ไม่สามารถมาประมูลเองได้ต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาประมูลแทน


2.การวางประกันค่ามัดจำบัตรหมายเลขประมูล

ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถลงทะเบียนและชำระ
   ค่ามัดจำบัตรหมายเลขประมูลจำนวน 20,000 บาท กรณีเป็นรถยนต์
   ค่ามัดจำบัตรหมายเลขประมูลจำนวน 5,000 บาท กรณี เป็นรถจักรยานยนต์
เป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด” ก่อนทำการประมูล หาก ประมูลไม่ได้สามารถรับเงินค่ามัดจำหมายเลขประมูลได้หลังจบการ
ประมูล
** กรณีลงทะเบียนประมูลทาง Internet (Auction On line) ผู้ประมูลจะต้องลงทะเบียนทาง Internet หรือจะมาลงทะเบียนที่หน้าลานก็ได้ โดยแจ้งแก่พนักงานว่า
จะประมูลทาง Internet ทางบริษัทฯ ก็จะทำการส่ง User Name และ Pass Word ให้กับลูกค้า ทาง SMS และ ทาง E-MAIL แต่
    ผู้ประมูลจะต้อง วางเงินมัดจำบัตรหมายเลขประมูล และวางเงินประกันค่าสินค้า เป็นเงิน จำนวน 50,000 บาท โดยท่านไม่ต้องชำระเงินค่ามัดจำสินค้า 10 % และค่าดำเนินการ ที่หน้างาน ตามข้อ 1 หัวข้อ “การชำระค่าสินค้า” และเงินที่วางประกัน 50,000 บาทนี้ ถือว่าเป็นการชำระหนี้เบื้องต้น และบริษัทจะเรียกเก็บในส่วนที่เหลือ โดยมีกำหนดต้อง
ชำระภายใน 3 วัน นับจากวันที่ประมูล


การชำระเงินค่าสินค้า

1.ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินในวันประมูลดังนี้
วางเงินมัดจำสินค้าขั้นต่ำ 10 % ของราคารถยนต์ที่ประมูลได้ แต่ต้องไม่ต่ำ กว่า 20,000 บาท กรณีรถยนต์ และไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ โดย
ชำระเป็นเงินสด

   -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของเงินมัดจำสินค้า (กรณีรถที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   -ค่าดำเนินการ 8,560 บาท (รวม VAT 7 %) กรณีเป็นรถยนต์ 4 ล้อ
   -ค่าดำเนินการ 9,630 บาท (รวม VAT 7 %) กรณีเป็นรถยนต์ 6 ล้อ และหางพ่วง
   -ค่าดำเนินการ 12,840 บาท (รวม VAT 7 %) กรณีเป็นรถยนต์ 10 ล้อขึ้นไป
   -ค่าดำเนินการ 1,605 บาท (รวม VAT 7 %) กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 150 CC.
   -ค่าดำเนินการ 3,852 บาท (รวม VAT 7 %) กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ มากกว่า 151 CC. ขึ้นไป

2.ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินในการซื้อรถยนต์ส่วนที่เหลือ ภายในเวลา 3 วันทำการนับจากวันประมูล

3.ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าขนส่งและขนย้ายสินค้ารวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในรายการรถเข้าประมูล

4.ในกรณีที่ผู้ประมูลไม่ชำระเงินค่ารถยนต์ส่วนที่เหลือที่ประมูลได้ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันประมูล บริษัทฯและผู้ขายขอสงวน สิทธิ์ ที่จะริบเงินมัดจำ
และ จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับท่านจนถึงที่สุด และในกรณีที่ต้องนำสินค้าเข้าประมูลใหม่ ท่านจะต้องรับผิดชอบในส่วนต่างของราคาที่เกิดขึ้น ในกรณีประมูลครั้งหลัง
มีราคาต่ำกว่าที่ได้ประมูลไว้ในครั้งแรก

การชำระเงิน

- โอนเงินผ่านทางธนาคารโดยใช้ใบ โอนเงิน แฟกซ์มาให้ ทางบริษัทฯ เบอร์ 033-033-874
- หมายเลขบัญชีธนาคาร: สั่งจ่าย “บริษัท สหเครน อ๊อกชั่นจำกัด”
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส อมตะนคร เลขที่บัญชี 700-1-00320-2 บัญชีกระแสรายวัน
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส อมตะนคร เลขที่บัญชี 700-2-62607-6 บัญชีออมทรัพย์

- ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัส อมตะนคร เลขที่บัญชี 983-4-19423-4 บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาบางปะกง เลขที่บัญชี 386-4-25561-1 บัญชีออมทรัพย์
- ชำระเป็น เงินสด/แบงค์ดราฟท์/แคชเชียร์เช็คที่สำนักงานบริษัทฯ เท่านั้น

การส่งมอบ/การขนย้ายและการโอนกรรมสิทธิ์

1.หลังจากผู้ประมูลซื้อสินค้าได้และ ชำระเงินครบทั้งจำนวนแล้วจะต้องทำ การขนย้ายสินค้าออกจากพื้นที่ของบริษัทฯ ภายในเวลา 7 วันทำการ นับจากวันประมูล

2.การโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ ผู้ประมูลได้ทำการชำระเงินครบ ทั้งจำนวนตามราคาที่ประมูลซื้อไปได้ โดย ผู้ประมูลรถยนต์ได้ต้องรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียม,
ค่าภาษี,ค่าปรับ,ค่าจดทะเบียนในการขอใช้รถใหม่ (กรณีรถยนต์ ที่ประมูลได้มีการแจ้งหยุดการใช้รถไว้) และเงินเพิ่มภาษีนิติบุคคล (รถประมูลแบบนิติบุคคลที่โอนไม่เกิน 2
ต่อ) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการ จดทะเบียนโอน และ การรับโอนกรรมสิทธิ์

3.กรณีที่ผู้ประมูลได้ ไม่โอนกรรมสิทธิ์ให้เสร็จตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ขายอาจ พิจารณาแจ้งยกเลิกการใช้รถ

4.กรณีที่ผู้ประมูลไม่ทำการขนย้ายสินค้าออกจากพื้นที่ของบริษัทฯ ภายในเวลา 7 วันทำการ นับจากวันประมูล บริษัทฯ จะคิดค่าจอดกับผู้ประมูลวันละ 50 บาทต่อวัน
นับจากวันที่ครบกำหนดขนย้าย

5.บริษัทฯ จะจัดส่งเล่มทะเบียนของรถบุคคลรับได้ภายใน 7-15 วัน และรถนิติบุคคลประมาณ 15-30 วัน

6.รถที่เข้าประมูลทุกคันมีการยกเลิก กรมธรรม์ประกันภัยและ พ.ร.บ. แล้ว


การออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

1.บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ตามชื่อและที่อยู่ของผู้ลงทะเบียน และ/หรือผู้เข้าร่วมประมูลเท่านั้นไม่มีการแก้ไขใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้ในภายหลัง

2.หากผู้ประมูลได้มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-ที่อยู่ / ชื่อบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ต้องการระบุในใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หลังจากวันประมูล ผู้ประมูลได้ต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 20,000 บาท ต่อ 1 รายการ


กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎระเบียบและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์

กรุณาติดต่อที่ ฝ่ายการตลาด  
เงื่อนไขในการส่งรถเข้าร่วมประมูล


1.การนำรถเข้าร่วมประมูล

- ผู้ส่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

- ฟรีดำเนินการประชาสัมพันธ์ รายการรถก่อนที่จะทำการประมูลขายทอดตลาด

- ฟรีทำความสะอาดรถ และสตาร์ทรถให้ติด (ถ้าอุปกรณ์ครบ)

- ฟรีค่าดำเนินการประมูลขายทอดตลาด

- ฟรีค่าบริการเก็บรักษาก่อนการประมูลขายทอดตลาด

- ฟรีการประเมินราคา ก่อนที่จะนำเข้าประมูล

- ฟรีบริการทำความสะอาด และลอกหมายเลขเครื่อง-เลขถังเพื่อโอนรถ

- ฟรีบริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.และมีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมทั้งประกันอัคคีภัย

- ฟรีค่าจอด
 

2. ดำเนินการจัดการประมูล

รถยนต์ที่เข้าประมูลทุกคัน ต้องได้รับการล้างทำความสะอาดเสียก่อน บริษัทฯถึงจะจัดให้เข้าเลนประมูล

- กรณีที่ผู้ส่งให้เปิดราคาเริ่มต้นที่ราคาขั้นต่ำ ทางโฆษก (Announcer) จะเริ่มประกาศราคาขั้นต่ำที่กำหนดให้เป็นราคาเปิดประมูล ผู้ให้ราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล ถ้าไม่มีผู้ประมูล ก็จะให้ผู้ประมูลฝากราคาไว้ เพื่อให้ผู้ส่งเป็นผู้พิจารณา หลังจากแจ้งผ่านรถยนต์คันดังกล่าว

- กรณีที่ผู้ส่งไม่ให้เปิดราคาเริ่มต้นที่ราคาขั้นต่ำ ทางโฆษก (Announcer) จะให้ผู้ประมูลเสนอราคาแข่งขันกัน เมื่อถึงราคาขั้นต่ำ ก็จะเริ่มประมูล กรณีที่ไม่มีผู้ประมูลเสนอราคาหรือเสนอราคาไม่ถึงราคาขั้นต่ำ โฆษกจะผ่านรถยนต์รายการนี้ไป และจะแจ้งให้ผู้ส่งทราบว่าราคาสุดท้ายที่ผู้ประมูลเสนอมานั้นราคาเท่าไหร่


3. แจ้งยอดขายและโอนเงิน

- เมื่อดำเนินการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าสินค้าจากลูกค้าให้ชำระเต็มจำนวน ภายในระยะเวลา 3 วัน นับจากวันประมูลและจะแจ้งรายการขายให้กับผู้ส่งประมูลรับทราบเพื่อเตรียมเอกสารสำหรับรถยนต์ที่ถูกประมูล

- เมื่อลูกค้าชำระเงินครบถ้วน 100% แล้ว บริษัทฯ จะโอนเงินค่าสินค้าของผู้ส่ง คืนให้ภายใน 3 วัน

- กรณีที่ลูกค้าผู้ประมูลไม่ชำระค่าสินค้าในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ส่งรับทราบ บริษัทฯ จะโอนค่าสินค้าในส่วนที่ถูกชำระแล้ว ให้กับผู้ส่งสินค้าก่อน ในส่วนที่เหลือ จะนำเข้าประมูลในครั้งต่อไปตามคำสั่งของผู้ส่ง และจะดำเนินการตามกฎหมายกับลูกค้าผู้ประมูลสินค้าดังกล่าวด้วย

- กรณีที่นำสินค้าเข้าประมูลใหม่ ราคาที่ถูกประมูลออกไปต่ำกว่าราคาที่ถูกประมูลครั้งก่อน ลูกค้าผู้ประมูลได้ครั้งแรก จะต้องชำระเพิ่มในส่วนต่าง แต่ถ้าราคาสูงกว่าบริษัทฯ จะโอนให้เต็มจำนวนตามราคาที่ถูกประมูล


4. การตรวจรับรถยนต์

บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์ โดยดำเนินการดังนี้

- รถยนต์ที่ถูกตรวจสภาพแล้ว สามารถวิ่งเข้าประมูลได้ บริษัทฯ นำไปจอดเก็บไว้ เพื่อรอการล้างทำความสะอาด เพื่อวิ่งเข้าประมูล

- รถยนต์ที่ถูกตรวจสภาพแล้วต้องมีการปรับปรุง ซ่อมแซม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ส่ง รับทราบและรอดำเนินการตามคำสั่งของผู้ส่ง

- มีการตรวจเช็ค 60จุด รอบคันรถ

- มีการตรวจรับรถ ตลอด 24ชั่วโมง

 

5.ค่าใช้จ่ายที่เกินขึ้นจากการซ่อม

เมื่อมีการขนส่งรถที่ไม่สามารถขับได้ หรือรถที่ มีการปรับปรุง ซ่อมแซม จะแจ้งให้ผู้ส่งรับทราบ เมื่อต้องการให้ซ่อม บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมกับผู้ส่ง

ระเบียบการประมูลโดยวิธีการยกป้ายและเงื่อนไขการชําระเงิน

ระเบียบการประมูลโดยวิธีการยกป้ายและเงื่อนไขการชำระเงิน

 

ผู้เข้าร่วมประมูล

1) ก่อนวันประมูลผู้ประมูลสามารถรับรายการสินค้าได้ทาง Internet หรือที่ หน้า Counter บริษัทฯ

2) ผู้ประมูลสามารถตรวจสภาพ และข้อมูลรถยนต์ก่อน วันประมูล 1 วัน

3) สินค้าทั้งหมดขายตามสภาพ ผู้ประมูลรับทราบรายละเอียดข้อมูลตลอดจนได้พิจารณาสภาพรถยนต์ดีแล้ว บริษัท,ผู้ขาย หรือ โฆษก ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในข้อผิดพลาดของรายละเอียดสินค้า จำนวนสินค้ารวมถึงไม่มีการรับประกันสภาพสินค้า

4) กรณีที่ผู้ประมูลต้องการขอสินเชื่อในการซื้อกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด เช่า-ซื้อล่วงหน้า 7 วันทำการ ก่อนวันประมูล เพื่อยื่นขออนุมัติสินเชื่อมิฉะนั้น หากชนะประมูลต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขการประมูลข้อ 13,และ 14 หรือข้อ21ที่จะกล่าวต่อไปข้างล่างนี้

5) การลงทะเบียนวันประมูลผู้เข้าร่วมประมูลมาลงทะเบียนและมัดจำป้ายหมายเลขประมูล 20,000 บาท ด้วยเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค การกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนคือการยอมรับข้อตกลงที่ระบุในแบบฟอร์ม เอกสารที่ต้องใช้

- บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน,

- นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ฯ, บัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม, ภพ 20

6) กรณีลงทะเบียนประมูลทาง Internet (Auction On line) ผู้ประมูลจะต้องลงทะเบียนทาง Internet หรือจะมาลงทะเบียนที่หน้าลานก็ได้ โดยแจ้งแก่พนักงานว่า จะประมูลทาง Internet ทางบริษัทฯ ก็จะทำการส่ง User Name และ Pass Word ให้กับลูกค้า ทาง SMS และ ทาง E-MAIL แต่ผู้ประมูลจะต้อง วางเงินมัดจำป้ายหมายแลขประมูลและวางเงินประกันค่าสินค้า เป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท โดยท่านไม่ต้องชำระเงินค่ามัดจำสินค้า 10 % และค่าดำเนินการ ที่หน้างาน ตามข้อ 14 และเงินที่วางประกัน 100,000 บาทนี้ ถือว่าเป็นการชำระหนี้เบื้องต้น และบริษัทจะเรียกเก็บในส่วนที่เหลือ โดยมีกำหนดต้องชำระภายใน 3 วัน นับจากวันที่ประมูล


การโอนเงิน

โอนเงินผ่านทางธนาคารโดยใช้ใบ โอนเงิน แฟกซ์มาให้ ทางบริษัทฯ เบอร์ 038-155-250

หมายเลขบัญชีธนาคาร: สั่งจ่าย “บริษัท สหเครน อ๊อกชั่นจำกัด”

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางปะกง เลขที่บัญชี 318-2-544034 บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางปะกง เลขที่บัญชี 386-4-149194 บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางปะกง เลขที่บัญชี 085-1-480380 บัญชีออมทรัพย์

 

7) วิธีประมูลโฆษกเริ่มต้นจากราคาเปิดผู้ประมูลแสดงเจตนาการซื้อด้วยการยกป้ายโดยราคาจะปรับขึ้นครั้งละ:-

- 2,000 บาท / การยก 1 ครั้งในรถยนต์ ที่มีราคาตั้งแต่ 1 บาท ถึง 1,000,000 บาท

- 10,000 บาท / การยก 1 ครั้งในรถยนต์ที่มีราคาตั้งแต่ 1,000,001 บาท ขึ้นไป

เมื่อค้อนกระทบแป้นถือว่าได้ทำการขายรถยนต์แล้ว ณ.ราคาสุดท้ายและไม่สามารถต่อรองราคาได้

8) ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดคือผู้ชนะการประมูลมีสิทธิในการซื้อรถยนต์

ในกรณีที่มีการโต้แย้ง หรือ มีเหตุอันควรโฆษกมีอำนาจตัดสินใจนำรถกลับเข้าประมูลใหม่ได้อีกครั้ง

9) ผู้ขายได้มอบสิทธิให้โฆษกมีอำนาจในการขายสินค้าตามรายการและไม่ให้ผู้ใดทำการยกเลิกการประมูลหลังจากที่ได้ทำการขายไปแล้ว

10) โฆษกสามารถที่จะรอการให้ราคาจากผู้ซื้อสามารถที่จะรับหรือไม่รับราคาประมูลใดๆ และมีสิทธิที่จะถอนการประมูลสินค้ารายการใดๆออกจากการขาย

11) การประมูลทุกครั้งจะถูกบันทึกเทปซึ่งใช้เป็นหลักฐาน และ ยืนยันการขายโดยโฆษกจะกรอกหมายเลขผู้ซื้อและราคาลงใน “ใบบันทึกราคาขาย”

12) ผู้ชนะประมูลมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์และความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึงภาระทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ทันทีหลังจากโฆษกประกาศ “ขาย”

13) ผู้ชนะการประมูลต้องลงลายมือใน “ใบยืนยันการประมูลรถยนต์ฯ” เอกสารหลักฐานการประมูล และ ติดต่อห้องทะเบียนเพื่อรับผลสรุปการซื้อ และชำระเงิน ตามข้อ 13

 

14) การชำระเงินผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินในวันประมูล ดังนี้

- วางเงินมัดจำขั้นต่ำ 10% ของราคาที่ประมูลได้

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของเงินมัดจำ (กรณีรถที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ชำระส่วนที่เหลือ 90%ภายใน 3 วันทำการ

- หรือชำระครบ 100%รับรถได้เลย

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(เช่น ค่าขนย้าย ค่าโอน ค่าทำกุลแจ ค่าภาษี ค่ามัดจำเล่ม ค่ามัดจำชุดโอน ค่าปรับคดีจราจร)ซึ่งระบุไว้ในรายการรถ

- รถประมูลที่ถูกอายัดโดยกรมการขนส่งทางบก คดีจราจร ผู้ชื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

ค่าดำเนินการประมูล

รถ 4 ล้อ 8,560 บาท (รวม VAT 7%)

รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 150 C.C. 1,605 บาท (รวม VAT 7%)

รถจักรยานยนต์ มากกว่า 151 C.C. 3,852 บาท (รวม VAT 7%)

รถ 6 ล้อ 9,630 บาท (รวม VAT 7%)

รถ 10 ล้อ 12,840 บาท (รวม VAT 7%)

ผู้ชนะประมูลจะต้องชำระเงินในการซื้อรถยนต์ส่วนที่เหลือ ภายในเวลา 3 วันทำการนับจากวัน

ประมูล (ดูเงื่อนไขข้อ 21 ข้างล่างประกอบ)

15) กรณีผู้ซื้อประมูลได้ ไม่ปฏิบัติตามข้อ 12,และ13 ถือว่าท่านมีเจตนาก่อกวน และทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ และผู้ซื้ออื่น บริษัทฯ จะดำเนินการกับท่านตามที่เห็นสมควร

16) การขนย้ายสินค้าหลังจากผู้ประมูลซื้อสินค้าได้และ ชำระเงินครบทั้งจำนวนแล้วจะต้องทำ การขนย้ายสินค้าออกจากพื้นที่ของบริษัทฯ ภายในเวลา 7 วันทำการ นับจากวันประมูล

17) ผู้ชนะประมูลเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าขนส่งและขนย้ายสินค้ารวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในรายการรถเข้าประมูล

18) ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและบุคคลระหว่างการย้ายสินค้าที่ประมูลได้ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ประมูลได้

19) การโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ ผู้ประมูลได้ทำการชำระเงินครบ ทั้งจำนวนตามราคาที่ประมูลซื้อไปได้ โดย ผู้ประมูลรถยนต์ได้ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม,ค่าภาษี,ค่าปรับ,ค่าจดทะเบียนในการขอใช้รถใหม่ (กรณีรถยนต์ ที่ประมูลได้มีการแจ้งหยุดการใช้รถไว้) และเงินเพิ่มภาษีนิติบุคคล (รถประมูลแบบนิติบุคคลที่โอนไม่เกิน 2 ต่อ)รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการ จดทะเบียนโอน และ การรับโอนกรรมสิทธิ์

20) กรณีที่ผู้ประมูลได้ ไม่โอนกรรมสิทธิ์ให้เสร็จตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ขายอาจ พิจารณาแจ้งยกเลิกการใช้รถ

21) ในกรณีที่ผู้ประมูลไม่ชำระเงินค่ารถยนต์ส่วนที่เหลือที่ประมูลได้ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันประมูล บริษัทฯและผู้ขายขอสงวน สิทธิ์ที่จะริบเงินมัดจำ และ สามารถที่จะเรียกร้องให้ผู้ประมูลชดใช้ค่าเสียหายจากการสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือผลเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูล

22) การเปลี่ยนชื่อหากผู้ประมูลได้มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-ที่อยู่ / ชื่อบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ต้องการระบุในใบเสร็จหลังจากการลงทะเบียน ผู้ประมูลได้ต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 20,000 บาท ต่อ 1 รายการ

23) การรับเล่มทะเบียนของรถบุคคลรับได้ภายใน 7-15 วัน และรถนิติบุคคลประมาณ 15-30 วัน

24) รถที่เข้าประมูลทุกคันมีการยกเลิก กรมธรรม์ประกันภัยและ พรบ. แล้ว

25) บริษัทขอสงวนสิทธิ์การตัดสินของผู้ดำเนินการประมูลถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาดในวันประมูล

26) รถยนต์ที่นำออกประมูลขายถือเป็นสินค้าใช้แล้ว คุณภาพไม่สมบูรณ์ จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจความพอใจของผู้ประมูลชื้อเท่านั้น บริษัทฯไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืนใดๆ ทั้งสิ้น