สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

กฎระเบียบที่ควรทราบและข้อพึงระวัง

กฎระเบียบที่ควรทราบและข้อพึงระวัง

1. รายละเอียดในการประมูลรถยนต์ อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
2. โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง/เลขตัวถัง/เลขไมล์และสภาพรถยนต์ก่อนประมูล เนื่องจากเป็นรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว จึงมีความแตกต่างกันไปตามสภาพ และการประมูลเป็นการขายตามสภาพในวันประมูล ไม่มีการรับประกันใดๆทั้งสิ้น โดยผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดสภาพจากรถจริง ตามกำหนดวันตรวจสภาพรถยนต์ที่บริษัทฯกำหนด
3. บริษัทฯ จะแจ้งระยะทางการใช้รถ (เลขไมล์) ตามตัวเลขที่แสดงอยู่ในหน้าปัดรถ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ระยะทางการใช้รถ (เลขไมล์) มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ผู้ประมูลสินค้าได้จะต้องชำระเงินมัดจำค่าสินค้า 10% ในวันประมูล ส่วนที่เหลือ 90% ต้องชำระภายใน 3 วัน 
6. รถทุกคันต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 1 เดือน โดยนับจากวันที่ผู้โอนประทับตราลงในชุดโอน หากเกิน 1 เดือน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเรื่องการโอน
7. ผู้ประมูลควรศึกษาใบตรวจสภาพรถที่ตัวรถก่อนประมูล
8. คำจำกัดความของ “รถอุทกภัย” (รถน้ำท่วม)
              8.1.  รถจมน้ำจนถึงระดับที่นั่ง
              8.2.  รถที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่จมลงไปในน้ำลึก
              8.3.  รถที่ระบบไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากน้ำท่วม
              8.4.  หรืออื่นใดที่ถูกกำหนดโดยบริษัทฯ

 

ข้อมูลใบตรวจสภาพรถยนต์

ข้อกำหนดในการตรวจสภาพรถยนต์


1. วัตถุประสงค์
บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำใบตรวจสภาพรถยนต์เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น เป็นแนวทางในการตัดสินใจประมูลรถยนต์ อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความเป็นมาตรฐานและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประมูล

2. การตรวจสภาพรถยนต์
2.1. รถที่นำมาประมูลทุกคันต้องผ่านการตรวจสภาพจากช่างผู้ชำนาญการของบริษัทฯ
2.2. ผลของการตรวจสภาพไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ยกเว้นบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
2.3. ผลการตรวจสภาพรถยนต์ ใช้สำหรับในการประมูล/ซื้อ-ขาย ในลานประมูล ของบริษัทสหเครนเท่านั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม
2.4. การตรวจสภาพรถยนต์ เป็นการตรวจที่ตรวจด้วยสายตาเท่าที่จะมองเห็นได้ โดยตรวจทั้งภายนอกรอบๆรถ และภายในตัวรถ เท่านั้น ดังนั้นสภาพของเครื่องยนต์หรือการถอดชิ้นส่วนหรืออะไหล่บางชิ้นออกไป จะไม่นำมารวมกับการให้เกรดของรถ
2.5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความแตกต่างใดๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับมาตรฐานในการตรวจสภาพรถระหว่างการประมูล

3. มาตรฐานคุณภาพและสัญลักษณ์
การให้เกรดรถถือตามสภาพดังนี้ :
*A* รถที่มีสภาพโดยรวมดีมาก
*B* รถที่มีสภาพโดยรวมดี
*C* รถที่มีสภาพโดยรวมปานกลาง
*D* รถที่มีสภาพโดยรวมแย่
รถที่ประสบอุบัติเหตุ บริษัทจะไม่กำหนดเกรดให้

ข้อกำหนดในการให้เกรดรถ จักรยานยนต์

*A* รถสวยสภาพเดิม

*B* รภสวยวิ่งน้อย สภาพเดิม

*C* รถที่มีการปรับเปลื่ยนสภาพเล็กน้อย

*D* รถดัดแปลงสภาพ เช่น ท่อ แคร๊งสายพาน เครื่องยนต์ เฟรม เสียหายมาก

*E* ดัดแปลงสภาพทั้งคัน

*S* รถซาก อุบัติเหตุ


4. คำจำกัดความของ “รถที่ประสบอุบัติเหตุ” ที่บริษัทฯ ไม่กำหนดเกรด

4.1. รถที่เคยเปลี่ยนโครงสร้างและคานล่าง
4.2. รถที่ถูกการซ่อมแซมหรือถูกเปลี่ยนส่วนพื้นของรถ, ผนังรถ,บังโคลนด้านใน,หลังคาที่เสียหายหนัก,
4.3. ปีกบันไดล่างของรถมีสัญลักษณ์
4.4. ส่วนอื่นใดๆ ที่บริษัทฯกำหนดในการตรวจสภาพ

5. สัญลักษณ์ที่บ่งบอกลักษณะของรถ
*S* รถที่เคยซ่อมมีรอยขูดขีด
*D* รถที่เคยซ่อมมีรอยบุบ
*W* รถที่เคยซ่อมมีรอยคลื่น
*R* รถที่เกิดความเสียหายมีสนิม
*X* รถเกิดความเสียหายมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่

6. คำจำกัดความของ “รถมีสภาพโดยรวมแย่”
6.1. มีสนิมกัดกร่อนรอบคัน
6.2. ดูสภาพจากไม่นอกไม่สวย (สภาพโดยรวม)
6.3. ดูจากสภาพภายในไม่ดีเท่าควรจะเป็น

7. คำจำกัดความของ “รถอุทกภัย” (รถน้ำท่วม)
7.1. รถจมน้ำจนถึงระดับที่นั่ง
7.2. รถที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่จมลงไปในน้ำลึก
7.3. รถที่ระบบไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากน้ำท่วม
7.4. หรืออื่นใดที่ถูกกำหนดโดยบริษัทฯ
8. คำจำกัดความของ “รถตัดต่อ”
8.1. รถที่นำชิ้นส่วนมากกว่า 1 คันมาประกอบเพื่อให้ได้รถ 1 คัน
8.2. รถที่ถูกตัดแยกชิ้นส่วนออกจากกันแล้วนำมารวมประกอบเพื่อให้กลับมาเป็นรถ
8.3. หรืออื่นใดที่ถูกกำหนดโดยบริษัทฯ

หมายเหตุ : เอกสารใบตรวจสภาพเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ประมูลจะต้องตรวจสภาพด้วยตนเองก่อนประมูล บริษัทฯ จะไม่รับประกันสภาพรถแต่อย่างใด ให้ยึดถือสภาพรถในขณะที่ประมูลเป็นหลัก

หากมีข้อสงสัยในข้อมูลในใบตรวจสภาพรถ กรุณาติดต่อ 033-033871-3 ต่อฝ่ายปฏิบัติการ 361

 

กฎระเบียบการประมูล

กฎระเบียบและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์

ผู้เข้าร่วมประมูล

1.บุคคลธรรมดาต้องบรรลุนิติภาวะ (อายุ 18 ปี ขึ้นไป)
2.นิติบุคคล

รายละเอียดและขั้นตอนการประมูล

1.ผู้ประมูลสามารถตรวจสอบสินค้าได้ในวันเสาร์ก่อนวันประมูล หรือในช่วงเช้าในวันประมูล

2.ผู้ประมูลสามารถรับรายการสินค้าผ่านทาง Internet หรือ แฟกซ์ ก่อนวันประมูล 1 วัน

3.สินค้าทั้งหมดขายตามสภาพ โดยผู้ขาย และโฆษกขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบในข้อผิดพลาดของรายละเอียดของสินค้าและ จำนวนสินค้า รวมถึง
  ไม่มีการรับประกันสภาพสินค้า

4.กรณีผู้ประมูลต้องการขอสินเชื่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อของทาง บริษัทเช่าซื้อ ที่เตรียมไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนวันประมูล 7 วันทำการ
เพื่อยื่นขออนุมัติสินเชื่อ

5.การประมูลทุกครั้งจะถูกบันทึกโดยเทป ซึ่งใช้เป็นหลักฐาน และยืนยันการขาย

6.การปรับราคา จะขึ้นครั้งละ 2,000 บาท หากรถยนต์มีราคาไม่เกิน 50,000 บาท และ
   ปรับราคาขึ้นครั้งละ 10,000 บาท กรณีเป็นรถยนต์ที่มีราคาเกิน 50,000 บาทขึ้นไป
    กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ ปรับราคา จะขึ้นครั้งละ 1,000 บาท 

7.ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดคือผู้ที่มีสิทธิ์ในการซื้อ ในกรณีที่มีการโต้แย้ง หรือมีเหตุอันควร โฆษกมีอำนาจตัดสินใจนำรถกลับเข้าประมูลใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง

8.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การตัดสินของผู้ดำเนินการประมูลถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาดในวันประมูล

9.โฆษกสามารถที่จะรอการให้ราคาจากผู้ซื้อสามารถที่จะรับหรือไม่รับราคาประมูลใดๆ และมีสิทธิที่จะถอนการประมูลสินค้ารายการใดๆออกจากการขาย

10.ผู้ชนะการประมูลต้องลงลายมือใน “ใบยืนยันการประมูลรถยนต์ฯ” เอกสารหลักฐานการประมูล และ ติดต่อห้องทะเบียนเพื่อรับผลสรุปการซื้อ และชำระเงิน
ตามข้อ 1 หัวข้อ”การชำระเงินค้าสินค้า”

11.รถยนต์ที่นำออกประมูลขายถือเป็นสินค้าใช้แล้ว คุณภาพไม่สมบูรณ์ จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจความพอใจของผู้ประมูลชื้อเท่านั้น บริษัทฯไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืน
ใดๆ ทั้งสิ้น

12.ผู้ประมูลได้มีหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ และความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงภาระทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ทันทีหลังจาก โฆษกประกาศ "ขาย"


ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.เอกสารประกอบการลงทะเบียน

กรณีบุคคลธรรมดาให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและเซ็นชื่อรับรองสำเนา

-กรณีนิติบุคคล ให้แสดงหนังสือรับรองบริษัทฯ ซึ่งผู้มีสิทธิตามกฎหมายเป็นผู้ออกให้ และ ภ.พ.20, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ
 ภายในกำหนดไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกจนถึงวันที่ทำการประมูลและเซ็นชื่อ-ประทับตราบริษัทฯ รับรองสำเนา

-กรณีบุคคลธรรมดาหรือผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล ไม่สามารถมาประมูลเองได้ต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาประมูลแทน


2.การวางประกันค่ามัดจำบัตรหมายเลขประมูล

ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถลงทะเบียนและชำระ
ประมูลหน้าลาน
   ค่ามัดจำบัตรหมายเลขประมูลจำนวน 20,000 บาท กรณีเป็นรถยนต์
   ค่ามัดจำบัตรหมายเลขประมูลจำนวน 5,000 บาท กรณี เป็นรถจักรยานยนต์
กรณี ประมูลออนไลน์ 
   ค่ามัดจำบัตรหมายเลขประมูลจำนวน 50,000 บาท กรณีเป็นรถยนต์ 
   ค่ามัดจำบัตรหมายเลขประมูลจำนวน 20,000 บาท กรณี เป็นรถจักรยานยนต์ 

เป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด” ก่อนทำการประมูล หาก ประมูลไม่ได้สามารถรับเงินค่ามัดจำหมายเลขประมูลได้หลังจบการ
ประมูล
** กรณีลงทะเบียนประมูลทาง Internet (Auction On line) ผู้ประมูลจะต้องลงทะเบียนทาง Internet หรือจะมาลงทะเบียนที่หน้าลานก็ได้ โดยแจ้งแก่พนักงานว่า
จะประมูลทาง Internet ทางบริษัทฯ ก็จะทำการส่ง User Name และ Pass Word ให้กับลูกค้า ทาง SMS และ ทาง E-MAIL แต่
    ผู้ประมูลจะต้อง วางเงินมัดจำบัตรหมายเลขประมูล และวางเงินประกันค่าสินค้า เป็นเงิน จำนวน 50,000 บาท โดยท่านไม่ต้องชำระเงินค่ามัดจำสินค้า 10 % และค่าดำเนินการ ที่หน้างาน ตามข้อ 1 หัวข้อ “การชำระค่าสินค้า” และเงินที่วางประกัน 50,000 บาทนี้ ถือว่าเป็นการชำระหนี้เบื้องต้น และบริษัทจะเรียกเก็บในส่วนที่เหลือ โดยมีกำหนดต้อง
ชำระภายใน 3 วัน นับจากวันที่ประมูล


การชำระเงินค่าสินค้า

1.ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินในวันประมูลดังนี้
วางเงินมัดจำสินค้าขั้นต่ำ 10 % ของราคารถยนต์ที่ประมูลได้ แต่ต้องไม่ต่ำ กว่า 20,000 บาท กรณีรถยนต์ และไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ โดย
ชำระเป็นเงินสด

   -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของเงินมัดจำสินค้า (กรณีรถที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   -ค่าดำเนินการ 8,560 บาท (รวม VAT 7 %) กรณีเป็นรถยนต์ 4 ล้อ
   -ค่าดำเนินการ 9,630 บาท (รวม VAT 7 %) กรณีเป็นรถยนต์ 6 ล้อ และหางพ่วง
   -ค่าดำเนินการ 12,840 บาท (รวม VAT 7 %) กรณีเป็นรถยนต์ 10 ล้อขึ้นไป
   -ค่าดำเนินการ 1,605 บาท (รวม VAT 7 %) กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 150 CC.
   -ค่าดำเนินการ 3,852 บาท (รวม VAT 7 %) กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ มากกว่า 151 CC. ขึ้นไป

2.ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินในการซื้อรถยนต์ส่วนที่เหลือ ภายในเวลา 3 วันทำการนับจากวันประมูล

3.ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าขนส่งและขนย้ายสินค้ารวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในรายการรถเข้าประมูล

4.ในกรณีที่ผู้ประมูลไม่ชำระเงินค่ารถยนต์ส่วนที่เหลือที่ประมูลได้ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันประมูล บริษัทฯและผู้ขายขอสงวน สิทธิ์ ที่จะริบเงินมัดจำ
และ จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับท่านจนถึงที่สุด และในกรณีที่ต้องนำสินค้าเข้าประมูลใหม่ ท่านจะต้องรับผิดชอบในส่วนต่างของราคาที่เกิดขึ้น ในกรณีประมูลครั้งหลัง
มีราคาต่ำกว่าที่ได้ประมูลไว้ในครั้งแรก

การชำระเงิน

- โอนเงินผ่านทางธนาคารโดยใช้ใบ โอนเงิน แฟกซ์มาให้ ทางบริษัทฯ เบอร์ 033-033-874
- หมายเลขบัญชีธนาคาร: สั่งจ่าย “บริษัท สหเครน อ๊อกชั่นจำกัด”
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส อมตะนคร เลขที่บัญชี 700-1-00320-2 บัญชีกระแสรายวัน
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส อมตะนคร เลขที่บัญชี 700-2-62607-6 บัญชีออมทรัพย์

- ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัส อมตะนคร เลขที่บัญชี 983-4-19423-4 บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาบางปะกง เลขที่บัญชี 386-4-25561-1 บัญชีออมทรัพย์
- ชำระเป็น เงินสด/แบงค์ดราฟท์/แคชเชียร์เช็คที่สำนักงานบริษัทฯ เท่านั้น

การส่งมอบ/การขนย้ายและการโอนกรรมสิทธิ์

1.หลังจากผู้ประมูลซื้อสินค้าได้และ ชำระเงินครบทั้งจำนวนแล้วจะต้องทำ การขนย้ายสินค้าออกจากพื้นที่ของบริษัทฯ ภายในเวลา 7 วันทำการ นับจากวันประมูล

2.การโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ ผู้ประมูลได้ทำการชำระเงินครบ ทั้งจำนวนตามราคาที่ประมูลซื้อไปได้ โดย ผู้ประมูลรถยนต์ได้ต้องรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียม,
ค่าภาษี,ค่าปรับ,ค่าจดทะเบียนในการขอใช้รถใหม่ (กรณีรถยนต์ ที่ประมูลได้มีการแจ้งหยุดการใช้รถไว้) และเงินเพิ่มภาษีนิติบุคคล (รถประมูลแบบนิติบุคคลที่โอนไม่เกิน 2
ต่อ) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการ จดทะเบียนโอน และ การรับโอนกรรมสิทธิ์

3.กรณีที่ผู้ประมูลได้ ไม่โอนกรรมสิทธิ์ให้เสร็จตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ขายอาจ พิจารณาแจ้งยกเลิกการใช้รถ

4.กรณีที่ผู้ประมูลไม่ทำการขนย้ายสินค้าออกจากพื้นที่ของบริษัทฯ ภายในเวลา 7 วันทำการ นับจากวันประมูล บริษัทฯ จะคิดค่าจอดกับผู้ประมูลวันละ 50 บาทต่อวัน
นับจากวันที่ครบกำหนดขนย้าย

5.บริษัทฯ จะจัดส่งเล่มทะเบียนของรถบุคคลรับได้ภายใน 7-15 วัน และรถนิติบุคคลประมาณ 15-30 วัน

6.รถที่เข้าประมูลทุกคันมีการยกเลิก กรมธรรม์ประกันภัยและ พ.ร.บ. แล้ว


การออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

1.บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ตามชื่อและที่อยู่ของผู้ลงทะเบียน และ/หรือผู้เข้าร่วมประมูลเท่านั้นไม่มีการแก้ไขใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้ในภายหลัง

2.หากผู้ประมูลได้มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-ที่อยู่ / ชื่อบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ต้องการระบุในใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หลังจากวันประมูล ผู้ประมูลได้ต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 20,000 บาท ต่อ 1 รายการ


กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎระเบียบและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์

กรุณาติดต่อที่ ฝ่ายการตลาด  
เงื่อนไขในการส่งรถเข้าร่วมประมูล


1.การนำรถเข้าร่วมประมูล

- ผู้ส่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

- ฟรีดำเนินการประชาสัมพันธ์ รายการรถก่อนที่จะทำการประมูลขายทอดตลาด

- ฟรีทำความสะอาดรถ และสตาร์ทรถให้ติด (ถ้าอุปกรณ์ครบ)

- ฟรีค่าดำเนินการประมูลขายทอดตลาด

- ฟรีค่าบริการเก็บรักษาก่อนการประมูลขายทอดตลาด

- ฟรีการประเมินราคา ก่อนที่จะนำเข้าประมูล

- ฟรีบริการทำความสะอาด และลอกหมายเลขเครื่อง-เลขถังเพื่อโอนรถ

- ฟรีบริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.และมีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมทั้งประกันอัคคีภัย

- ฟรีค่าจอด
 

2. ดำเนินการจัดการประมูล

รถยนต์ที่เข้าประมูลทุกคัน ต้องได้รับการล้างทำความสะอาดเสียก่อน บริษัทฯถึงจะจัดให้เข้าเลนประมูล

- กรณีที่ผู้ส่งให้เปิดราคาเริ่มต้นที่ราคาขั้นต่ำ ทางโฆษก (Announcer) จะเริ่มประกาศราคาขั้นต่ำที่กำหนดให้เป็นราคาเปิดประมูล ผู้ให้ราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล ถ้าไม่มีผู้ประมูล ก็จะให้ผู้ประมูลฝากราคาไว้ เพื่อให้ผู้ส่งเป็นผู้พิจารณา หลังจากแจ้งผ่านรถยนต์คันดังกล่าว

- กรณีที่ผู้ส่งไม่ให้เปิดราคาเริ่มต้นที่ราคาขั้นต่ำ ทางโฆษก (Announcer) จะให้ผู้ประมูลเสนอราคาแข่งขันกัน เมื่อถึงราคาขั้นต่ำ ก็จะเริ่มประมูล กรณีที่ไม่มีผู้ประมูลเสนอราคาหรือเสนอราคาไม่ถึงราคาขั้นต่ำ โฆษกจะผ่านรถยนต์รายการนี้ไป และจะแจ้งให้ผู้ส่งทราบว่าราคาสุดท้ายที่ผู้ประมูลเสนอมานั้นราคาเท่าไหร่


3. แจ้งยอดขายและโอนเงิน

- เมื่อดำเนินการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าสินค้าจากลูกค้าให้ชำระเต็มจำนวน ภายในระยะเวลา 3 วัน นับจากวันประมูลและจะแจ้งรายการขายให้กับผู้ส่งประมูลรับทราบเพื่อเตรียมเอกสารสำหรับรถยนต์ที่ถูกประมูล

- เมื่อลูกค้าชำระเงินครบถ้วน 100% แล้ว บริษัทฯ จะโอนเงินค่าสินค้าของผู้ส่ง คืนให้ภายใน 3 วัน

- กรณีที่ลูกค้าผู้ประมูลไม่ชำระค่าสินค้าในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ส่งรับทราบ บริษัทฯ จะโอนค่าสินค้าในส่วนที่ถูกชำระแล้ว ให้กับผู้ส่งสินค้าก่อน ในส่วนที่เหลือ จะนำเข้าประมูลในครั้งต่อไปตามคำสั่งของผู้ส่ง และจะดำเนินการตามกฎหมายกับลูกค้าผู้ประมูลสินค้าดังกล่าวด้วย

- กรณีที่นำสินค้าเข้าประมูลใหม่ ราคาที่ถูกประมูลออกไปต่ำกว่าราคาที่ถูกประมูลครั้งก่อน ลูกค้าผู้ประมูลได้ครั้งแรก จะต้องชำระเพิ่มในส่วนต่าง แต่ถ้าราคาสูงกว่าบริษัทฯ จะโอนให้เต็มจำนวนตามราคาที่ถูกประมูล


4. การตรวจรับรถยนต์

บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์ โดยดำเนินการดังนี้

- รถยนต์ที่ถูกตรวจสภาพแล้ว สามารถวิ่งเข้าประมูลได้ บริษัทฯ นำไปจอดเก็บไว้ เพื่อรอการล้างทำความสะอาด เพื่อวิ่งเข้าประมูล

- รถยนต์ที่ถูกตรวจสภาพแล้วต้องมีการปรับปรุง ซ่อมแซม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ส่ง รับทราบและรอดำเนินการตามคำสั่งของผู้ส่ง

- มีการตรวจเช็ค 60จุด รอบคันรถ

- มีการตรวจรับรถ ตลอด 24ชั่วโมง

 

5.ค่าใช้จ่ายที่เกินขึ้นจากการซ่อม

เมื่อมีการขนส่งรถที่ไม่สามารถขับได้ หรือรถที่ มีการปรับปรุง ซ่อมแซม จะแจ้งให้ผู้ส่งรับทราบ เมื่อต้องการให้ซ่อม บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมกับผู้ส่ง

ระเบียบการประมูลโดยวิธีการยกป้ายและเงื่อนไขการชําระเงิน

ระเบียบการประมูลโดยวิธีการยกป้ายและเงื่อนไขการชำระเงิน

 

ผู้เข้าร่วมประมูล

1) ก่อนวันประมูลผู้ประมูลสามารถรับรายการสินค้าได้ทาง Internet หรือที่ หน้า Counter บริษัทฯ

2) ผู้ประมูลสามารถตรวจสภาพ และข้อมูลรถยนต์ก่อน วันประมูล 1 วัน

3) สินค้าทั้งหมดขายตามสภาพ ผู้ประมูลรับทราบรายละเอียดข้อมูลตลอดจนได้พิจารณาสภาพรถยนต์ดีแล้ว บริษัท,ผู้ขาย หรือ โฆษก ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในข้อผิดพลาดของรายละเอียดสินค้า จำนวนสินค้ารวมถึงไม่มีการรับประกันสภาพสินค้า

4) กรณีที่ผู้ประมูลต้องการขอสินเชื่อในการซื้อกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด เช่า-ซื้อล่วงหน้า 7 วันทำการ ก่อนวันประมูล เพื่อยื่นขออนุมัติสินเชื่อมิฉะนั้น หากชนะประมูลต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขการประมูลข้อ 13,และ 14 หรือข้อ21ที่จะกล่าวต่อไปข้างล่างนี้

5) การลงทะเบียนวันประมูลผู้เข้าร่วมประมูลมาลงทะเบียนและมัดจำป้ายหมายเลขประมูล 20,000 บาท ด้วยเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค การกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนคือการยอมรับข้อตกลงที่ระบุในแบบฟอร์ม เอกสารที่ต้องใช้

- บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน,

- นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ฯ, บัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม, ภพ 20

6) กรณีลงทะเบียนประมูลทาง Internet (Auction On line) ผู้ประมูลจะต้องลงทะเบียนทาง Internet หรือจะมาลงทะเบียนที่หน้าลานก็ได้ โดยแจ้งแก่พนักงานว่า จะประมูลทาง Internet ทางบริษัทฯ ก็จะทำการส่ง User Name และ Pass Word ให้กับลูกค้า ทาง SMS และ ทาง E-MAIL แต่ผู้ประมูลจะต้อง วางเงินมัดจำป้ายหมายแลขประมูลและวางเงินประกันค่าสินค้า เป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท โดยท่านไม่ต้องชำระเงินค่ามัดจำสินค้า 10 % และค่าดำเนินการ ที่หน้างาน ตามข้อ 14 และเงินที่วางประกัน 100,000 บาทนี้ ถือว่าเป็นการชำระหนี้เบื้องต้น และบริษัทจะเรียกเก็บในส่วนที่เหลือ โดยมีกำหนดต้องชำระภายใน 3 วัน นับจากวันที่ประมูล


การโอนเงิน

โอนเงินผ่านทางธนาคารโดยใช้ใบ โอนเงิน แฟกซ์มาให้ ทางบริษัทฯ เบอร์ 038-155-250

หมายเลขบัญชีธนาคาร: สั่งจ่าย “บริษัท สหเครน อ๊อกชั่นจำกัด”

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางปะกง เลขที่บัญชี 318-2-544034 บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางปะกง เลขที่บัญชี 386-4-149194 บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางปะกง เลขที่บัญชี 085-1-480380 บัญชีออมทรัพย์

 

7) วิธีประมูลโฆษกเริ่มต้นจากราคาเปิดผู้ประมูลแสดงเจตนาการซื้อด้วยการยกป้ายโดยราคาจะปรับขึ้นครั้งละ:-

- 2,000 บาท / การยก 1 ครั้งในรถยนต์ ที่มีราคาตั้งแต่ 1 บาท ถึง 1,000,000 บาท

- 10,000 บาท / การยก 1 ครั้งในรถยนต์ที่มีราคาตั้งแต่ 1,000,001 บาท ขึ้นไป

เมื่อค้อนกระทบแป้นถือว่าได้ทำการขายรถยนต์แล้ว ณ.ราคาสุดท้ายและไม่สามารถต่อรองราคาได้

8) ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดคือผู้ชนะการประมูลมีสิทธิในการซื้อรถยนต์

ในกรณีที่มีการโต้แย้ง หรือ มีเหตุอันควรโฆษกมีอำนาจตัดสินใจนำรถกลับเข้าประมูลใหม่ได้อีกครั้ง

9) ผู้ขายได้มอบสิทธิให้โฆษกมีอำนาจในการขายสินค้าตามรายการและไม่ให้ผู้ใดทำการยกเลิกการประมูลหลังจากที่ได้ทำการขายไปแล้ว

10) โฆษกสามารถที่จะรอการให้ราคาจากผู้ซื้อสามารถที่จะรับหรือไม่รับราคาประมูลใดๆ และมีสิทธิที่จะถอนการประมูลสินค้ารายการใดๆออกจากการขาย

11) การประมูลทุกครั้งจะถูกบันทึกเทปซึ่งใช้เป็นหลักฐาน และ ยืนยันการขายโดยโฆษกจะกรอกหมายเลขผู้ซื้อและราคาลงใน “ใบบันทึกราคาขาย”

12) ผู้ชนะประมูลมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์และความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึงภาระทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ทันทีหลังจากโฆษกประกาศ “ขาย”

13) ผู้ชนะการประมูลต้องลงลายมือใน “ใบยืนยันการประมูลรถยนต์ฯ” เอกสารหลักฐานการประมูล และ ติดต่อห้องทะเบียนเพื่อรับผลสรุปการซื้อ และชำระเงิน ตามข้อ 13

 

14) การชำระเงินผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินในวันประมูล ดังนี้

- วางเงินมัดจำขั้นต่ำ 10% ของราคาที่ประมูลได้

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของเงินมัดจำ (กรณีรถที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ชำระส่วนที่เหลือ 90%ภายใน 3 วันทำการ

- หรือชำระครบ 100%รับรถได้เลย

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(เช่น ค่าขนย้าย ค่าโอน ค่าทำกุลแจ ค่าภาษี ค่ามัดจำเล่ม ค่ามัดจำชุดโอน ค่าปรับคดีจราจร)ซึ่งระบุไว้ในรายการรถ

- รถประมูลที่ถูกอายัดโดยกรมการขนส่งทางบก คดีจราจร ผู้ชื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

ค่าดำเนินการประมูล

รถ 4 ล้อ 8,560 บาท (รวม VAT 7%)

รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 150 C.C. 1,605 บาท (รวม VAT 7%)

รถจักรยานยนต์ มากกว่า 151 C.C. 3,852 บาท (รวม VAT 7%)

รถ 6 ล้อ 9,630 บาท (รวม VAT 7%)

รถ 10 ล้อ 12,840 บาท (รวม VAT 7%)

ผู้ชนะประมูลจะต้องชำระเงินในการซื้อรถยนต์ส่วนที่เหลือ ภายในเวลา 3 วันทำการนับจากวัน

ประมูล (ดูเงื่อนไขข้อ 21 ข้างล่างประกอบ)

15) กรณีผู้ซื้อประมูลได้ ไม่ปฏิบัติตามข้อ 12,และ13 ถือว่าท่านมีเจตนาก่อกวน และทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ และผู้ซื้ออื่น บริษัทฯ จะดำเนินการกับท่านตามที่เห็นสมควร

16) การขนย้ายสินค้าหลังจากผู้ประมูลซื้อสินค้าได้และ ชำระเงินครบทั้งจำนวนแล้วจะต้องทำ การขนย้ายสินค้าออกจากพื้นที่ของบริษัทฯ ภายในเวลา 7 วันทำการ นับจากวันประมูล

17) ผู้ชนะประมูลเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าขนส่งและขนย้ายสินค้ารวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในรายการรถเข้าประมูล

18) ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและบุคคลระหว่างการย้ายสินค้าที่ประมูลได้ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ประมูลได้

19) การโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ ผู้ประมูลได้ทำการชำระเงินครบ ทั้งจำนวนตามราคาที่ประมูลซื้อไปได้ โดย ผู้ประมูลรถยนต์ได้ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม,ค่าภาษี,ค่าปรับ,ค่าจดทะเบียนในการขอใช้รถใหม่ (กรณีรถยนต์ ที่ประมูลได้มีการแจ้งหยุดการใช้รถไว้) และเงินเพิ่มภาษีนิติบุคคล (รถประมูลแบบนิติบุคคลที่โอนไม่เกิน 2 ต่อ)รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการ จดทะเบียนโอน และ การรับโอนกรรมสิทธิ์

20) กรณีที่ผู้ประมูลได้ ไม่โอนกรรมสิทธิ์ให้เสร็จตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ขายอาจ พิจารณาแจ้งยกเลิกการใช้รถ

21) ในกรณีที่ผู้ประมูลไม่ชำระเงินค่ารถยนต์ส่วนที่เหลือที่ประมูลได้ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันประมูล บริษัทฯและผู้ขายขอสงวน สิทธิ์ที่จะริบเงินมัดจำ และ สามารถที่จะเรียกร้องให้ผู้ประมูลชดใช้ค่าเสียหายจากการสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือผลเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูล

22) การเปลี่ยนชื่อหากผู้ประมูลได้มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-ที่อยู่ / ชื่อบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ต้องการระบุในใบเสร็จหลังจากการลงทะเบียน ผู้ประมูลได้ต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 20,000 บาท ต่อ 1 รายการ

23) การรับเล่มทะเบียนของรถบุคคลรับได้ภายใน 7-15 วัน และรถนิติบุคคลประมาณ 15-30 วัน

24) รถที่เข้าประมูลทุกคันมีการยกเลิก กรมธรรม์ประกันภัยและ พรบ. แล้ว

25) บริษัทขอสงวนสิทธิ์การตัดสินของผู้ดำเนินการประมูลถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาดในวันประมูล

26) รถยนต์ที่นำออกประมูลขายถือเป็นสินค้าใช้แล้ว คุณภาพไม่สมบูรณ์ จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจความพอใจของผู้ประมูลชื้อเท่านั้น บริษัทฯไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืนใดๆ ทั้งสิ้น