สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

ระบบลงทะเบียนประมูล E-AUCTION

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกและการขอประมูลทางอินเตอร์เน็ต

     1. เงื่อนไขในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์

          1.1.  กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบทุกช่องเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการรับข่าวสารจากทางบริษัทฯ

          1.2.  สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด ผู้ดูแลเว็บไซต์ มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

          1.3.  เพื่อความปลอดภัยของท่านไม่ควรให้ข้อมูล Login และ Password แก่ผู้อื่นเป็นอันขาด

          1.4.  ข้อมูลของสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ผู้ดูแลเว็บไซต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่าน

          1.5.  การสมัครสมาชิกทางเว็บไซต์เป็นเพียงแค่การเป็นสมาชิกของบริษัทฯ เท่านั้น ยังไม่ได้เป็นการลงทะเบียนประมูลทางอินเตอร์เน็ต

          1.6.  กรณีต้องการประมูลทางอินเตอร์เน็ต ท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน แล้วจึงคลิกที่ช่อง “E-AUCTION” เมื่อแสดงหน้า E-AUCTION แล้วให้คลิกที่ “ขอ BID NO.” ระบบก็จะแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ฯจะโทรติดต่อท่านเพื่อสอบถามและขอข้อมูล ในการลงทะเบียนประมูลทางอินเตอร์เน็ต

     2. การลงทะเบียนประมูลทางอินเตอร์เน็ตระบบลงทะเบียนประมูล E-AUCTION

             2.1. กรณีบุคคลธรรมดา 

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเซ็นชื่อรับรองสำเนา
  • ทะเบียนบ้านและเซ็นชื่อรับรองสำเนา

            2.2. กรณีนิติบุคคล

  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ซึ่งผู้มีสิทธิตามกฎหมายเป็นผู้ออกให้(อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือฯ) และผู้มีอำนาจลงนามเซ็นรับรองสำเนาพร้อมประทับตรา
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามและเซ็นรับรองสำเนา
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามและเซ็นรับรองสำเนา

     3. การวางเงินประกันเพื่อลงทะเบียนประมูลทางอินเตอร์เน็ต

การชำระเงิน

- โอนเงินผ่านทางธนาคารโดยใช้ใบ โอนเงิน แฟกซ์มาให้ ทางบริษัทฯ เบอร์ 033-033-874
- หมายเลขบัญชีธนาคาร: สั่งจ่าย “บริษัท สหเครน อ๊อกชั่นจำกัด”
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส อมตะนคร เลขที่บัญชี 700-1-00320-2 บัญชีกระแสรายวัน
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส อมตะนคร เลขที่บัญชี 700-2-62607-6 บัญชีออมทรัพย์

- ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัส อมตะนคร เลขที่บัญชี 983-4-19423-4 บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาบางปะกง เลขที่บัญชี 386-4-25561-1 บัญชีออมทรัพย์
- ชำระเป็น เงินสด/แบงค์ดราฟท์/แคชเชียร์เช็คที่สำนักงานบริษัทฯ เท่านั้น

 

           3.1. ในกรณีประมูลทางอินเตอร์เน็ต ท่านจะต้องวางเงินประกันบัตรหมายเลขประมูล 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยปกติประมูลหน้าลานฯ วางประกันบัตรหมายเลขประมูล 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และเมื่อประมูลสินค้าได้จะต้องชำระเงินมัดจำค่าสินค้า 10% พร้อม VAT 7% จากราคารวมของสินค้าที่ประมูลได้

           3.2. ท่านไม่ต้องชำระเงินมัดจำค่าสินค้า 10% ในวันประมูล แต่ต้องชำระค่าสินค้าในส่วนที่เหลือภายใน 3 วัน นับจากวันที่ประมูล

          3.3. เมื่อประมูลได้ เงินวางประกันบัตรหมายเลขประมูล 50,000 บาท จะถือว่าเป็นการชำระค่าสินค้าเบื้องต้น

          3.4. เมื่อเจ้าหน้าที่ฯ ได้รับเอกสารของท่านพร้อมหลักฐานการโอนเงินประกันฯ แล้ว จะดำเนินการ ลงทะเบียนประมูลให้ท่านเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะส่ง Pass word กับ User name ให้ท่านทาง e-mail หรือ SMS ตามข้อมูลที่ท่านให้ไว้

ท่านสามารถนำส่งเอกสารเพื่อลงทะเบียนประมูลมาที่ :

แฟ็กซ์/FAX : 033-033-874

e-mail: sales@sahaauction.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด

โทร  (66) 038-155-251-4   099-2866072 (คุณพลอย)

หากติดปัญหาการใช้งาน  E-AUCTION

ติดต่อฝ่าย IT คุณแอม โทร. 0891543515

ยอมรับข้อตกลง