สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

HINO FM176 MT

Viewed ( 956 )
009
82-5365
ขาว
HINO
FM176
1982
จ.ฉะเชิงเทรา
MT
377,723
2WD
180 HP
HO1C-E61355
FM176-12265T-81-11
ไม่ตรงกับเล่ม
240,000
-
-
-
1,100
15,000
22/01/2019
หมายเหตุ
เลขเครื่องไม่ตรงกับเล่ม ไม่รับผิดชอบการโอน ภาษีขาดต่อผู้ประมูลได้เกิน 3 ปี ดำเนินการเอง ไม่มี VAT
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6