สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

MITSUBISHI FN527M MT

Viewed ( 1 )
002
80-6241
ขาว
MITSUBISHI
FN527M
2002
จ.สระแก้ว
MT
367,138
190 แรง
6D16-588233
FN527M-A20271
ตรวจสอบไม่ได้
320,000
-
-
-
1,100
15,000
01/03/2014
หมายเหตุ
ภาษีขาดต่อเกิน 3 ปี เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง ไม่รับผิดชอบการโอน ไม่มี VAT
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6