สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

TOYOTA VIGO STANDARD CAB 2.5 J MT

Viewed ( 89 )
021
1ฒข-3147
ขาว
TOYOTA
VIGO STANDARD CAB 2.5 J
2013
กรุงเทพฯ
MT
268,536
2WD
2500
2KD-S286011
MROCR12GX02528251
ตรง
262,000
2,000
-
-
100
8,000
15/11/2018
หมายเหตุ
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6