สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

HONDA CLICK 125 i AT

Viewed ( 45 )
059
1กฐ-3661
ขาว-แดง
HONDA
CLICK 125 i
2013
จ.ชลบุรี
AT
10,028
125
JF354E-0058129
MLHJF3540D5058129
ตรง
14,000
500
-
-
100
1,500
05/03/2016
หมายเหตุ
ภาษีขาดต่อ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6