สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

HONDA CLICK 125 i AT

Viewed ( 171 )
033
1กท-2370
แดง
HONDA
CLICK 125 i
2012
กรุงเทพฯ
AT
41,405
125
JF352E-0012102
MLHJF3527C5012102
ตรง
14,000
500
-
-
100
1,500
27/03/2014
หมายเหตุ
ภาษีขาดต่อเกิน 3 ปี ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6