สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

HONDA MSX 125 MT

Viewed ( 185 )
076
1กญ-3028
ขาว
HONDA
MSX 125
2013
จ.ชลบุรี
MT
125
JC618E-0056778
MLHJC6181D5056778
ตรง
16,000
500
-
-
100
1,500
20/12/2017
หมายเหตุ
ภาษีขาดต่อ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง ไม่มี VAT
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6