สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

HONDA WAVE 110 i MT

Viewed ( 62 )
070
2กฌ-6164
แดง-ดำ
HONDA
WAVE 110 i
2016
จ.ชลบุรี
MT
11,411
110
JA144E-0903601
MLHJA1443H5903601
ตรง
12,000
500
-
-
400
1,500
10/02/2018
หมายเหตุ
ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6