สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

YAMAHA MIO AT

Viewed ( 96 )
005
1กข-1266
แดง-ขาว
YAMAHA
MIO
2007
จ.สมุทรสงคราม
AT
60,526
115
4C9-021325
4C9-021325
ตรง
3,000
500
-
-
100
1,500
13/06/2016
หมายเหตุ
บัตรประชาชนไม่ชัดเจน ภาษีขาดต่อ ผู้ประมูลได้เนินการเอง
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6