สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

ISUZU FVM12MY

Viewed ( 2 )
004
71-2974
ขาว-เทา-น้ำเงิน
ISUZU
FVM12MY
1990
จ.ระยอง
ไม่มีข้อมูล
175 แรง
6BG1-812951
FVM12MY-3900562
190,000
5,000
-
-
100
15,000
30/06/2016
หมายเหตุ
ไม่มี VAT ภาษีขาดต่อ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6