สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

HINO FL3

Viewed ( 323 )
047
70-6536
เทา-ฟ้า-เหลือง-แดง
HINO
FL3
1997
จ.ระยอง
ไม่มีข้อมูล
195 แรง
H07D-A35937
FL3HNKA-10658
1,250,000
5,000
-
-
100
10,000
31/03/2018
หมายเหตุ
ไม่มี VAT
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6