สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

YAMAHA EXCITER150 MT

Viewed ( 58 )
092
1กถ-7865
ขาว-แดง
YAMAHA
EXCITER150
2015
จ.ระยอง
MT
150
G3D4E-119997
RLCUGO62111013343
ตรง
9,000
500
-
-
100
1,500
03/03/2017
หมายเหตุ
ภาษีขาดต่อ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6