สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

YAMAHA SPARK NANO MT

Viewed ( 43 )
017
ขตง-371
ดำ-เทา
YAMAHA
SPARK NANO
2010
จ.กาญจนบุรี
MT
115
50P-719195
50P-719195
ตรง
8,000
500
-
-
100
1,500
02/08/2011
หมายเหตุ
ภาษีขาดต่อเกิน 3 ปี ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6