สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

YAMAHA SPARK 115 i MT

Viewed ( 294 )
036
1กค-6550
ขาว-น้ำเงิน
YAMAHA
SPARK 115 i
2014
จ.กาญจนบุรี
MT
47,672
115
E3L8E-133967
RLCUE051111036608
ตรง
9,000
500
-
-
100
1,500
23/07/2017
หมายเหตุ
ภาษีขาดต่อ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6