สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

HONDA WAVE 100 Z MT

Viewed ( 415 )
022
กลจ-392
แดง
HONDA
WAVE 100 Z
2003
จ.กาญจนบุรี
MT
87,153
100
NF100TE-0039821
NF100T-0039821
ตรง
4,000
500
-
-
100
1,500
10/07/2011
หมายเหตุ
ภาษีขาดต่อเกิน 3 ปี ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6