สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

DFSK MINI TRUCK MT

Viewed ( 141 )
011
1ฒธ-1798
ขาว
DFSK
MINI TRUCK
2015
กรุงเทพฯ
MT
21,111
2WD
1000
AF11-05 14331717
LVZKN2179EC114977
ตรง
37,000
2,000
-
-
100
4,000
04/06/2018
หมายเหตุ
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6