สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

YAMAHA FINO AT

Viewed ( 124 )
079
ลขค-438
เหลือง-ขาว
YAMAHA
FINO
2007
กรุงเทพฯ
AT
99
115
4D0-566525
4D0-566525
ตรง
2,000
500
-
-
400
1,500
25/11/2017
หมายเหตุ
บัตรประชาชนหมดอายุ ภาษีขาดต่อเกิน 3 ปี ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง ไม่รับผิดชอบการโอน ไม่มี VAT
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6