สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

HINO FB2

Viewed ( 179 )
009
71-8732
เทา
HINO
FB2
1996
จ.สมุทรปราการ
ไม่มีข้อมูล
114,304
120 แรง
W04D-D25663
FB2WGLA-10926
180,000
2,000
-
-
1,100
10,000
30/06/2018
หมายเหตุ
ไม่มี VAT
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6