สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

TOYOTA COROLLA MT

Viewed ( 88 )
TOYOTA
กข-742
เทา
TOYOTA
COROLLA
1998
จ.ปราจีนบุรี
MT
483,114
2WD
2000
3S-2332675
ST191-9038450
20,000
2,500
-
-
100
8,000
06/01/2016
หมายเหตุ
ภาษีขาดต่อ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง รถติดแก๊ส
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6