สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

ISUZU FTR

Viewed ( 846 )
045
98-9597
ขาว
ISUZU
FTR
2003
กรุงเทพฯ
ไม่มีข้อมูล
623,256
200 แรง
6HH1-308742
FTR33P2 Y-3000712
370,000
2,000
-
-
1,100
8,000
30/09/2017
หมายเหตุ
ภาษีขาดต่อ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง ไม่มี VAT
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6