สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

ISUZU FRR MT

Viewed ( 116 )
014
70-8658
แดง-ขาว
ISUZU
FRR
2017
จ.เชียงราย
MT
114,425
2WD
190 HP
4HK1RX9140
MP1FRR90LFT002995
ตรง
736,000
-
-
-
100
10,000
30/09/2018
หมายเหตุ
ภาษีขาดต่อ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง มีค่ามัดจำโอนกรรมสิทธิ์ 5,000 บาท
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6