สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

HONDA WAVE 110 i MT

Viewed ( 110 )
228
ขวก-791
แดง
HONDA
WAVE 110 i
2012
จ.ตรัง
MT
88,698
110
JA143E-0023017
MLHJA1430B5023017
ตรง
12,000
700
-
-
100
1,500
18/06/2020
หมายเหตุ
ภาษีขาดต่อ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง ไม่มี VAT
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6