สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

HINO FF3NKA MT

Viewed ( 417 )
HINO
70-1360
ขาว
HINO
FF3NKA
2009
จ.อุบลราชธานี
MT
460,284
195 แรง
H07D-A94563
FF3HMKA-10240
270,000
2,000
-
-
1,100
10,000
30/06/2017
หมายเหตุ
ภาษีขาดต่อผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง ไม่มี VAT
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6