สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

HINO FM2 MT

Viewed ( 481 )
006
81-9404
ขาว
HINO
FM2
1996
จ.สมุทรปราการ
MT
137,250
180 HP
H07C-E24042
FD176B-24250
130,000
8,000
-
-
1,000
10,000
30/06/2019
หมายเหตุ
ไม่มีกุญแจ ภาษีขาดต่อ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6