สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

HINO FF177 MT

Viewed ( 360 )
010
72-1354
เทา-น้ำตาล-เหลือง
HINO
FF177
2000
จ.สมุทรปราการ
MT
99,786
168 HP
EH700-212673
FF177KA-14431
ตรง
110,000
8,000
-
-
1,000
10,000
30/06/2017
หมายเหตุ
ไม่มีกุญแจ ภาษีขาดต่อ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง โอน 2 ต่อ
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6