สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

HINO FM1 MT

Viewed ( 150 )
004
70-8368
ขาว-เขียว-เหลือง-ชมพู-ม่วง
HINO
FM1
2010
จ.ขอนแก่น
MT
743,399
2WD
344 HP
A09C-TH13357
FM1ANLD-12849
ตรง
1,580,000
-
-
-
100
15,000
31/03/2019
หมายเหตุ
ภาษีขาดต่อ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง มีค่ามัดจำโอนกรรมสิทธิ์ 5,000 บาท
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6