สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

ISUZU GVR MT

Viewed ( 303 )
013
70-1374
ขาว
ISUZU
GVR
2016
จ.สกลนคร
MT
2WD
245 HP
6HF1401751
MP1GVR86K9T000174
ตรง
840,000
-
-
-
100
10,000
31/03/2017
หมายเหตุ
ภาษีขาดต่อ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง มีค่ามัดจำโอนกรรมสิทธิ์ 5,000 บาท
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6