สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

IVECO SC600G38TS MT

Viewed ( 118 )
002
71-6742
ขาว
IVECO
SC600G38TS
2016
จ.สระบุรี
MT
363,503
2WD
378 HP
14C00076017-
LZFH25T42ED294216
ตรง
900,000
15,000
-
-
100
15,000
31/03/2018
หมายเหตุ
ภาษีขาดต่อ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง มีค่ามัดจำโอนกรรมสิทธิ์ 5,000 บาท
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6