สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

หางกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ PS3-SC850

Viewed ( 237 )
042
70-1563
ขาว
หางกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
PS3-SC850
2009
จ.หนองคาย
ไม่มีข้อมูล
3 เพลา
P52-0888
80,000
8,000
-
-
100
10,000
30/06/2014
หมายเหตุ
หางยาว 8 เมตร ภาษีขาดต่อเกิน 3 ปี ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง ไม่รับผิดชอบการโอน ลูกค้าต้องสอบสภาพรถด้วยตนเอง ประมูลรูปภาพรถจอด สต๊อก ขอนแก่น ผู้ประมูลได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายเอง
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6