สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

HONDA SCOOPY - i AT

Viewed ( 133 )
211
ขลย-386
ฟ้า-ขาว-ดำ
HONDA
SCOOPY - i
2012
จ.ตรัง
AT
37,565
110
JF361E-0032754
MLHJF3611B5032754
ตรง
7,000
700
-
-
100
1,500
23/04/2018
หมายเหตุ
มีVAT ภาษีขาดต่อ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6