สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

HONDA DREAM MT

Viewed ( 349 )
173
1กค-8032
เหลือง-ดำ
HONDA
DREAM
2014
จ.กาญจนบุรี
MT
31,045
110
JA162E-0206910
MLHJA1623F5206910
ตรง
20,000
400
-
-
300
800
21/08/2017
หมายเหตุ
ภาษีขาดต่อ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง ไม่มี VAT ยินดีรับคืนทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามที่กรมขนส่งกำหนด
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6