สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

ISUZU FVM MT

Viewed ( 835 )
007
70-1762
ฟ้า-ไม้
ISUZU
FVM
2005
จ.อุบลราชธานี
MT
195 HP
6HE1-817648
FVM32M R-3000375
ตรง
340,000
21,000
-
-
1,100
15,000
30/06/2014
หมายเหตุ
ภาษีขาดต่อเกิน 3 ปี ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง ไม่มี VAT
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6