สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

HINO FG1JPPA MT

Viewed ( 1 )
016
70-6278
ขาว
HINO
FG1JPPA
2003
จ.ขอนแก่น
MT
212 HP
J08C-TS12433
FG1JPPA-10478
ตรง
530,000
21,000
-
-
1,100
10,000
31/12/2018
หมายเหตุ
ภาษีขาดต่อ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6