สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

บริการของเรา สหเครน อ๊อคชั่น (ประมูลรถยนต์และจักรยานยนต์)

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2558 ดำเนินธุรกิจจัดการประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใช้แล้วขายทอดตลาดของสถาบันการเงินและกลุ่มบริษัทรถเช่าของบริษัทต่างๆ ได้เปิดประมูลครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน2558 เป็นต้นมา บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 309 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.54 ต. คลองตำ-หรุ อ. เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 บนเนื้อที่กว่า 45 ไร่ เป็นพื้นที่ถมแล้วเทปูนซีเมนต์และรั้วกำแพงที่แน่นหนาพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยต่างๆ 

 

 

อาคารและสถานที่จัดการประมูล
บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด ตั้งอยู่บนพื้นที่ 45 ไร่ พื้นที่กว้างขวาง สามารถจอดรถยนต์ ได้พันกว่าคัน สามารถจัดกิจกรรมการประมูล ได้มากกว่า 2 เลน
 


เวทีประมูล

ห้องลงทะเบียน


 


อาคารประมูล


 

ลานประมูล สถานที่จัดเรียงรถ


 

 

ลานจอดรถจักรยานยนต์ และ รถบรรทุก

 


ห้องอาหาร และ ลานประมูล

 

ขั้นตอนการจัดการประมูล

3. ดำเนินการจัดการประมูล

- รถยนต์ที่เข้าประมูลทุกคันต้องได้รับการล้างทำความสะอาดเสียก่อนทางบริษัทฯถึงจะจัดให้เข้าเลนประมูลตามที่ผู้ส่งสั่งเป็นคันๆไป หากรถคันดังกล่าวเป็นรถที่ขับเคลื่อนไม่ได้ทางบริษัทฯจะทำการขายทอดตลาดตามสภาพ
1. การตรวจรับ
- ในกรณีบริษัทฯเป็นผู้ไปรับรถจากลานจอดรถยนต์ของผู้ส่ง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะทำการตรวจรับรถยนต์ ณ ลานจอดรถยนต์ของผู้ส่ง เมื่อตรวจเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะออกใบรับรถยนต์ให้แก่ผู้ส่งทันที
- ในกรณีผู้ส่งเป็นผู้ขนย้ายรถยนต์มาเองโดยเป็นเจ้าหน้าที่ทีมยึด ทางบริษัทฯจะมีเจ้าหน้าที่รอตรวจรับรถยนต์ ณ ลานประมูลหรือลานสต๊อกจัดเก็บรถยนต์ตลอด 24 ชั่วโมง
2. การตรวจสภาพ
ทางบริษัทฯมีเจ้าหน้าที่ตรวจรถยนต์ โดยดำเนินการดังนี้
- ตรวจสภาพรถยนต์ว่ามี การชน น้ำท่วม มีการซ่อมแก้ไขดัดแปรงระบบโครงสร้างหลักของตัวรถหรือแซสซี ว่ายังอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ปกติและแจ้งผลให้ผู้ส่งทราบตามความเป็นจริงเพื่อจะประเมินราคาขายต่อไป
ในกรณีเป็นรถยึด
- รถยนต์ที่ถูกตรวจสภาพแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นำรถไปจอดเก็บไว้ รอผู้ส่งแจ้งเข้าประมูลหรือรอไถ่ถอน
- รถยนต์ที่ถูกตรวจสภาพแล้ว หากมีบางคันที่ยังไม่สมบูรณ์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เป็นรถ ที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซม อาทิเช่น รถที่ยกมาไม่มีกุญแจแต่สภาพสมบูรณ์ เมื่อทำกุญแจแล้วน่าจะขับเคลื่อนได้ ทางบริษัทฯจะทำการตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ส่งรับทราบและรอดำเนินการตามคำสั่งของผู้ส่ง

3. ดำเนินการจัดการประมูล
- กรณีที่ผู้ส่งให้เปิดราคาเริ่มต้นที่ราคาขั้นต่ำ ทางโฆษก(Announcer)จะเริ่มประกาศราคาขั้นต่ำที่กำหนดให้เป็นราคาเปิดประมูล ผู้ให้ราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูลถ้าไม่มีผู้ประมูลก็จะให้ผู้ประมูลฝากราคาไว้เพื่อให้ผู้ส่งเป็นผู้พิจารณาหลังจากแจ้งผ่านรถยนต์คันดังกล่าวไป
- กรณีที่ผู้ส่งไม่ให้เปิดราคาเริ่มต้นที่ราคาขั้นต่ำ ทางโฆษก(Announcer)จะให้ผู้ประมูลเสนอราคาแข่งขันกัน เมื่อถึงราคาขั้นต่ำก็จะเริ่มการประมูล กรณีที่ไม่มีผู้ประมูลเสนอราคาหรือเสนอราคาไม่ถึงราคาขั้นต่ำ โฆษกจะประกาศผ่านรถยนต์รายการนี้ไป และจะแจ้งให้ผู้ส่งทราบว่าราคาสุดท้ายที่ผู้ประมูลเสนอมานั้นอยู่ที่ราคาเท่าไหร่

4. แจ้งยอดขายและโอนเงิน
-เมื่อดำเนินการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บค่าสินค้าจากลูกค้าให้ชำระเต็มจำนวน ภายในเวลา 3 วันนับจากวันประมูล
-เมื่อลูกค้าหรือผู้ชนะการประมูลชำระเงินครบถ้วนแล้ว ทางบริษัทฯจะแจ้งรายการขายให้กับผู้ส่งประมูลรับทราบ เพื่อที่ผู้ส่งจะได้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารต่างๆสำหรับรถยนต์คันดังกล่าวที่ได้ถูกประมูลไป
-ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูล ผิดสัญญาไม่มาจ่ายส่วนที่เหลือ 90% ภายใน 3 วันทำการ เงินมัดจำ 10% ที่ทางผู้จัดการประมูลเก็บมัดจำในวันที่ประมูลนั้นถูกโอนให้ผู้ส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการที่ผู้จัดการประมูลตรวจสอบได้หลังจากนั้นผู้จัดการประมูลจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ชนะการประมูลรายดังกล่าวที่ผิดสัญญาต่อไป

 

5. ด้านการตลาด
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
1. กลุ่มลูกค้าผู้ซื้อขาย (Trader) กลุ่มนี้ได้แก่เต้นที่ขายรถยนต์หรือผู้ประกอบการทางด้านขายรถยนต์มือสอง กลุ่มนี้มีจำนวนมากมีทุกจังหวัดทั่วประเทศ
2. กลุ่มลูกค้าผู้ซื้อไปใช้ (End User) เนื่องจากบริษัทฯ มีพื้นที่ตั้งใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งมีพนักงานในนิคมฯ มีไม่น้อยกว่าแสนคน และกลุ่มพนักงานที่มีเงินเดือน คาดว่าน่าจะมีเป็นหมื่นคน ดังนั้นบริษัทฯจึงเน้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มลูกค้าผู้ซื้อเอาไปใช้เอง โดยจะมีไฟแนนซ์ หรือสถาบันการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองมารองรับต่อไป
3. กลุ่มลูกค้าประมูลเครื่องจักร (Machine Customer) บริษัทมีลูกค้ากลุ่มนี้อยู่แล้วเกือบ 1,000 ราย คาดว่าน่าจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาประมูลรถยนต์ด้วย

แผนการตลาด
1. แผนสร้างฐานข้อมูลลูกค้า
- ลูกค้าที่มีรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ โทรสอบถามและบันทึกเข้าระบบ เพื่อทำการส่งโบรชัวร์ SMS เชิญชวนและโทรติดตาม
2. แผนประชาสัมพันธ์ใบปลิว
- ส่ง ART WORK, พิมพ์ใบปลิวให้กับทางโรงพิมพ์
- แจกใบปลิวให้กับกลุ่มลูกค้าเต็นท์รถและกลุ่มลูกค้าที่ประมูลกับผู้จัดประมูลรายอื่น
3. แผนประชาสัมพันธ์ผ่านนิตยสาร ตลาดรถมือสอง
- ส่ง ART WORK ให้กับทางสำนักพิมพ์นิตยสาร ตลาดรถมือสอง
- ลูกค้ากลุ่มผู้ที่สนใจรถมือสองจะได้รับข่าวสารจากนิตยสาร
4. แผนโปรโมชั่นส่วนลดค่าดำเนินการ

โปรโมชั่นรถยนต์
โปรโมชั่นรถยนต์ ประมูลได้ 2 คัน ขึ้นไป ค่าน้ำมันคันละ 300 บาท โปรโมชั่นสิ้นสุด 30 เมษายน
 

โปรโมชั่นรถจักรยานยนต์
โปรโมชั่นรถจักรยานยนต์ ประมูลได้ 10 คัน ขึ้นไป จัดส่งฟรี **หมายเหตุ ระยะไม่เกิน 200 กม. วัดจาก google map
** โปรโมชั่นสิ้นสุด 30 เมษายน

6. ด้านการประกันภัย และความรับผิดชอบ

บริษัทได้ทำประกันภัยกับ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆของผู้ประกันภัย ทุนประกันภัย 115,000,000
2. สต็อกรถยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ในความดูแลของผู้ประกันภัย ทุนประกันภัย 20,000,000 บาท

การขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม
ความรับผิดชอบรถยนต์ ที่อยู่ในระหว่างการขนย้าย วงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อทรัพย์สินของผู้ส่ง
1. ความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับรถยนต์ในสต็อกที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสั้น
2. ในกรณีขนย้ายรถยนต์ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกินวงเงินประกัน ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
3. รถยนต์ทุกคันที่ส่งเข้าประมูล บริษัทฯจะดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมประมูล และล้างทำความสะอาด เพื่อเน้นให้มีมูลค่าสูงสุด โดยค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
7. มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดต่างๆ ภายในบริเวณอาณาเขตบริษัทฯ เพื่อดูแลปกป้องทรัพย์สินของผู้ส่ง จำนาน 8 นาย 2 กะ
บริษัทได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด ทั้งบริเวณลานประมูล สำนักงานและบริเวณทางเข้า-ออกบริษัท
บริษัทติดตั้งถังดับเพลิง เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกพื้นที่ ภายในบริเวณสำนักงานและลานประมูล

ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้ส่งรถยนต์ (Consignor)
1. ผลการประมูล (Auction Result) บริษัทฯ จะจัดส่งผลการประมูลทั้งหมดในแต่ละครั้งให้กับผู้ส่งรถยนต์ เพื่อให้ทราบถึงราคาและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
2. ข้อมูลการออกพบลูกค้า บริษัทฯ ได้ส่งเจ้าที่การตลาดของบริษัทฯ ออกไปพบกับลูกค้ากลุ่มผู้ซื้อไปขายหรือลูกค้ากลุ่มเต็นท์รถยนต์ทุกเดือน เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้รับทราบข่าวสารการประมูลของบริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคและความเคลื่อนไหวของตลาด บริษัทฯจะจัดส่งให้กับผู้ส่งรถยนต์ทกๆเดือน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการส่งรถยนต์เข้าประมูล
3. ในกรณีที่ผู้ส่งรถยนต์เป็นบริษัทฯให้สินเชื่อทางด้านยานยนต์ บริษัทฯ ก็จะส่งข้อมูลลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อในการประมูลรถยนต์ให้แก่ท่าน

การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ซื้อ (Buyer)
1. ข้อมูลของรถยนต์ บริษัทฯ มีช่างผู้ชำนาญการตรวจสอบสภาพรถยนต์ สามารถให้คะแนนของรถยนต์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและเที่ยงธรรม
2. การให้คำปรึกษา-แนะนำ ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อรถยนต์
3. เป็นผู้ประสานงานในการขอสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ ระหว่างลูกค้ากับสถาบันการเงิน

8. กฎระเบียบการประมูล (ผู้ประมูล)

1. ผู้ประมูลสามารถตรวจสอบสินค้าได้ก่อนวันประมูล 2 วัน
2. ผู้ประมูลสามารถรับรายการสินค้าผ่านทาง Internet หรือ แฟกซ์ ก่อนวันประมูล 2 วัน
3. สินค้าทั้งหมดขายตามสภาพ โดยผู้ขาย และโฆษกขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบในข้อผิดพลาดของรายละเอียดของสินค้าและ จำนวนสินค้า รวมถึงไม่มีการรับประกันสภาพสินค้า
4. ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถลงทะเบียนและชำระ ค่ามัดจำป้าย หมายเลขประมูลจำนวน 20,000 บาท กรณีเป็นรถยนต์ และ 5,000 บาท กรณี เป็นรถจักรยานยนต์ เป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด” ก่อนทำการประมูล หาก ประมูลไม่ได้สามารถรับเงินค่ามัดจาหมายเลขประมูลได้หลังจบการประมูล
5. กรณีลงทะเบียนประมูลทาง Internet (Auction Online) ผู้ประมูลจะต้องลงทะเบียนทาง Internetหรือจะมาลงทะเบียนที่หน้าลานก็ได้ โดยแจ้งแก่พนักงานว่า จะประมูลทาง Internetทางบริษัทฯ ก็จะทำการส่ง User Nameและ Pass Wordให้กับลูกค้า ทาง SMSและ ทาง E-MAIL แต่ผู้ประมูลจะต้อง วางเงินมัดจำป้ายหมายเลขประมูลและวางเงินประกันค่าสินค้า เป็นเงิน จำนวน 50,000 บาท โดยท่านไม่ต้องชำระเงินค่ามัดจำสินค้า 10 % และค่าดำเนินการ ที่หน้างาน และเงินที่วางประกัน 50,000 บาทนี้ ถือว่าเป็นการชำระหนี้เบื้องต้น และบริษัทจะเรียกเก็บในส่วนที่เหลือ โดยมีกำหนดต้องชำระภายใน 3 วัน นับจากวันที่ประมูล
6. กรณีผู้ประมูลต้องการขอสินเชื่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อของทาง บริษัทเช่าซื้อ ที่เตรียมไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนวันประมูล 7 วันทำการ เพื่อยื่นขออนุมัติสินเชื่อ
7. การประมูลทุกครั้งจะถูกบันทึกโดยเทป ซึ่งใช้เป็นหลักฐาน และยืนยันการขาย
8. การปรับราคา จะขึ้นครั้งละ 2,000 บาท หากรถยนต์มีราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท และ ปรับราคาขึ้นครั้งละ 10,000 บาท กรณีเป็นรถยนต์ที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป หรือ 1,000 บาท กรณีเป็นรถจักรยานยนต์
9. ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดคือผู้ที่มีสิทธิ์ในการซื้อ ในกรณีที่มีการโต้แย้ง หรือมีเหตุอันควร โฆษกมีอำนาจตัดสินใจนำรถกลับเข้าประมูลใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง
10. ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินในวันประมูลดังนี้

- วางเงินมัดจำขั้นต่ำ 10 % ของราคารถยนต์ที่ประมูลได้ แต่ต้องไม่ต่ำ กว่า 20,000 บาท กรณีรถยนต์ และไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ โดยชำระเป็นเงินสด
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของเงินมัดจำ (กรณีรถที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ค่าดำเนินการ 8,560 บาท (รวม VAT7 %) กรณีเป็นรถยนต์ 4 ล้อ
- ค่าดำเนินการ 9,630 บาท (รวม VAT7 %) กรณีเป็นรถยนต์ 6 ล้อ และหางพ่วง
- ค่าดำเนินการ 12,840 บาท (รวม VAT7 %) กรณีเป็นรถยนต์ 10 ล้อขึ้นไป
- ค่าดำเนินการ 1,605 บาท (รวม VAT 7 %) กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 149 CC.
- ค่าดำเนินการ 3,852 บาท (รวม VAT 7%) กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ มากกว่า 150 CC. ขึ้นไป

11. ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินในการซื้อรถยนต์ส่วนที่เหลือ ภายในเวลา 3 วันทำการนับจากวันประมูล
12. หลังจากผู้ประมูลซื้อสินค้าได้และ ชำระเงินครบทั้งจำนวนแล้วจะต้องทำ การขนย้ายสินค้าออกจากพื้นที่ของบริษัทฯ ภายในเวลา 7 วันทำการ นับจากวันประมูล
13. ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าขนส่งและขนย้ายสินค้ารวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในรายการรถเข้าประมูล
14. การโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ ผู้ประมูลได้ทำการชำระเงินครบ ทั้งจำนวนตามราคาที่ประมูลซื้อไปได้ โดย ผู้ประมูลรถยนต์ได้ต้องรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียม, ค่าภาษี, ค่าปรับ, ค่าจดทะเบียนในการขอใช้รถใหม่ (กรณีรถยนต์ ที่ประมูลได้มีการแจ้งหยุดการใช้รถไว้) และเงินเพิ่มภาษีนิติบุคคล (รถประมูลแบบนิติบุคคลที่โอนไม่เกิน 2 ต่อ) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการ จดทะเบียนโอน และ การรับโอนกรรมสิทธิ์
15. ผู้ประมูลได้มีหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ และความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงภาระทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ทันทีหลังจาก โฆษกประกาศ "ขาย“
16. ในกรณีที่ผู้ประมูลไม่ชำระเงินค่ารถยนต์ส่วนที่เหลือที่ประมูลได้ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันประมูล บริษัทฯและผู้ขายขอสงวน สิทธิ์ ที่จะริบเงินมัดจำ และ สามารถที่จะเรียกร้องให้ผู้ประมูลชดใช้ค่าเสียหายได้
17. หากผู้ประมูลได้มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-ที่อยู่ / ชื่อบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ต้องการระบุในใบเสร็จ หลังจากการลงทะเบียน ผู้ประมูลได้ต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท ต่อ 1 รายการ

9. เงื่อนไขในการส่งรถเข้าประมูล (ผู้ส่งสินค้า)

- ผู้ส่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
- ฟรีดำเนินการประชาสัมพันธ์ รายการรถก่อนที่จะทำการประมูลขายทอดตลาด
- ฟรีทำความสะอาดรถ และสตาร์ทรถให้ติด (ถ้าอุปกรณ์ครบ)
- ฟรีค่าดำเนินการประมูลขายทอดตลาด
- ฟรีค่าบริการเก็บรักษาก่อนการประมูลขายทอดตลาด
- ฟรีการประเมินราคา ก่อนที่จะนำเข้าประมูล
- ฟรีบริการทำความสะอาด และลอกหมายเลขเครื่อง-เลขตัวถังเพื่อโอนรถยนต์
- ฟรีบริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.และมีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมทั้งประกันอัคคีภัย
- ฟรีค่าจอดรถยนต์ระหว่างรอเข้าประมูล


10. สถานที่จัดเก็บรถ

1. สำนักงานใหญ่ และสถานที่จัดการประมูล
ตั้งอยู่เลขที่ 309 หมูที่ 3 ถนน บางนา-ตราด กม.54 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) อยู่ในทำเล ติดถนนหลัก สะดวกในการเดินทางและการขนย้ายมีลานจอดรถยนต์ในร่ม ได้มากกว่าร้อยคัน 2 เลน

สถานที่ประมูลรถยนต์และจักรยานยนต์ สถาบันการเงิน-นิติบุคคล

สำนักงานใหญ่ ชลบุรี

309 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.54 ตำบลคลองตำหรุ  อำเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี 20000

033-033871-3/ 099-2866072
033-033874<
sales@sahaauction.com<
ติดต่อเรา